Mini bager Beograd

Mini bager je firma u Beogradu čija je glavna delatnost pripremni radovi na gradilištu, zemljanji radovi, iskopavanje i rušenje objekata, prevoz rasutog i svih ostalih vrsta tereta, odvoz šuta i prevoz građevinskog materijala kiper kamionima i kamionima sa kranom.

bager-beograd-prevozPripremni radovi u početnoj fazi građevinskog projekta su vrlo bitni, pa izvođenje radova mora biti u skladu sa svim tehničkim karakteristikama, a svi materijali, oprema i radovi moraju biti u urađeni u skladu sa normama i tehničkim propisima. Posedujemo građevinsku mehanizaciju i sve ostale mašine porebne za obavljanje radova, svojim dugogodišnjim radom i kvalitetom obavljenih radova opravdali smo poverenje naših klijenata.

Ugovorene radove izvršavamo u predviđenim rokovima na visokom nivou kvaliteta, tako da nam se možete obratiti za sve usluge sa punim poverenjem.

Uklanjanje i rušenje starih objekta izvršavamo uz pomoć bagera uz dodatke za sečnje gvožđa i betona i drobljenje i sečenje betona pikamerom i sekačicom. Profesionalno obavljamo sve vrste zemljanih i pripremnih radova.