Razbijanje betona pikamerom i sečenje betona sekačicom

Često prilikom rušenja objekata bagerom ili iskopa mini bagerom potrebno je razbijanje betona, sečnje asfalta ili je potrebno razbijanje neke stene. Uglavnom mi razbijamo sve prepreke koje vam se nađu na putu.

razbijanje-betonaAko je potrebno sečenje betona sekačicom ili razbijanje betona pikamerom da bi se otklonili problemi ili uveli nove instalacije, sigurno i brzo ćemo obaviti ovu uslugu za vas. Nakon razbijanja prepreka možemo nastaviti iskop sa mini bagerom. Uslugu kompletiramo tako što možemo uraditi odvoz šuta i otpada prevozom kamionima sa kiperom.

Za razliku od ručnog razbijanja betona, razbijnje sa pikamerom je pouzdanije i brže se obavlja, a može se koristiti u rušenju zgrada i drugih objekata, vađenju i razbijanju kamenja.

Mini bager i prevoz slične usluge: