Iskop mini bagerom, zemlje, temelja, kanala

Vršimo iskop mini bagerom na terenima gde zbog nepristupačnosti i manjka prostora za manipulaciju nije moguće raditi sa većim mašinama. Mini bager je zato veoma pogodan za rad u gradskim uslovima, a mi najviše radimo na teritoriji grada Beograda. Na vaš poziv dolazimo na određenu adresu i vršimo usluge iskopa begerom, ravnjanja i nivelacije zemljišta.…